בסימטאות של צפת -מילים: יהודית. לחן ביצוע ועיצוב עטיפה : חופית מסיקה עיבוד מוזיקלי: עדן רבין