ראשית יש  להכנס לעריכת קישור, לאחר מכן ללחוץ על לשונית "מטרה".
בחלון בו כתוב: סגנון (CSS: Style)
יש להכניס את הקוד הבא:

TEXT-DECORATION: none

 Powered by PowerMedia