ראשית יש לייצור דף חדש עפ"י עיצוב תבנית "יהודית תבנית לפוסט".
לאחר הזנת תוכן הפוסט יש לשמור.
לאחר השמירה יש Powered by PowerMedia